Over de Stichting Jaap Schot

Over de Stichting

De Stichting Jaap Schot, opgericht in juli 2002, is een stichting met een ideële doelstelling, een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

De oprichter, Jaap Schot, heeft zich vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw tot aan zijn overlijden in april 2017, vooral beziggehouden met het produceren van teksten. Daarnaast heeft hij tweemaal een eigen website gelanceerd.

De andere bestuursleden van de Stichting hebben in 2016 een actievere rol gekregen, omdat de eindigheid van Jaap zich toen heel erg duidelijk begon af te tekenen.

Na zijn dood is Jan Schot als voorzitter toegetreden tot het bestuur.
Inmiddels is het hele archief van Jaap bijeengebracht bij de nieuwe voorzitter.

Het bestuur zal in de komende tijd prioriteit geven aan het laten uitzoeken, archiveren en redigeren van schrijfsels uit dat archief. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. De voortgang van dit werk zal zichtbaar worden door een nieuwe invulling van deze website. Daarnaast worden ook andere mogelijkheden onderzocht om het gedachtegoed van de oprichter te verspreiden, zoals het doen uitgeven van een boek.

Doelstelling

De Stichting Jaap Schot heeft (op grond van artikel 2 van de statuten) ten doel:

Het in eigendom verkrijgen, bewaren, publiceren, ter inzage geven en verspreiden van de, door de oprichter Drs. Jaap Schot (1938 – 2017) zelf geschreven teksten, om zo zijn manier van denken bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door ingehuurde zelfstandigen zonder personeel of freelancers wordt een marktconforme vergoeding verstrekt die is gebaseerd op de aard van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren.

ANBI

  ANBI-gegevens

  KvK-nummer: 02077827
  RSIN: 816225904
  Postadres: van Renesseweg 13, 5645 JN Eindhoven
  Telefoonnummer: 040-2129445
  E-mailadres: sjs@jaapschot.nl

  Bestuurssamenstelling

  Dhr. dr. Jan Schot, voorzitter
  Mevr. drs. Margreeth Broens, secretaris
  Dhr. Michiel van Akkeren, penningmeester

  Beloningsbeleid

  De bestuursleden genieten (o.g.v. artikel 4.1 van de statuten) geen beloning voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed, voor zover deze redelijkerwijs verband houden met de functie bij de Stichting Jaap Schot.

  • Postadres:
   van Renesseweg 13
   5645 JN Eindhoven
  • KvK-nummer: 02077827
  • RSIN: 816225904

  Copyright © 2002-2020 Stichting Jaap Schot
  Teksten en afbeeldingen mogen niet worden overgenomen, behalve na schriftelijke toestemming van de Stichting Jaap Schot.