De website wordt constant aangepast. Dat wil zeggen, dat er niet alleen een voortdurende hoeveelheid opstellen/schrijfsels van Jaap gepubliceerd zullen worden, maar tevens zullen die teksten (vrijwel continu) onderworpen worden aan redigeerwerk dat vooral erop gericht is de leesbaarheid te verhogen voor de bezoeker van deze site.

Om een en ander overzichtelijk te houden, is de rubriek “Nieuws” gecreëerd, waarmee de lezers op de hoogte zullen worden gehouden van de meest recente ontwikkelingen. Er wordt nog nagedacht over het in het leven roepen van een nieuwsbrief, zodat belangstellenden/abonnees automatisch geïnformeerd kunnen worden.

Eén van de eerste projecten om af te ronden op deze website is het publiceren van alle opstellen die tezamen ooit, nog voor de oprichting van de Stichting, een eerdere website van Jaap vormden. Zie Inhoud eerste website (1999-2002).

Omdat het vaak nogal lange lappen tekst betreft, zal hieraan nog flink wat geredigeerd moeten worden. Dat betekent dat het nog even kan duren alvorens alle titels uit bovengenoemde inhoudsopgave op deze website gepubliceerd zullen zijn.
Opgemerkt zij dat het opstel “Over de mens”, zoals vele schrijfsels van Jaap, heden ten dage nog immer actueel is. In tijden van corona zien we eens te meer hoe heel gemakkelijk, maar juist ook daardoor ondoordacht, wordt gesproken en geschreven over de mens. Jaap’s ergernis inzake slordig taalgebruik heeft, zowel gelukkig als helaas, een soort eeuwigheidswaarde.

Hieronder kunt u een reactie geven op bovenstaande tekst.
Het kan enige tijd duren voordat uw reactie geplaatst wordt.