In een vroege tekst, geschreven aan het einde van zijn studie, behandelt Jaap zaken als vrijheid en daden op een manier die lijnrecht staat tegenover zijn gedachten over dezelfde onderwerpen, zoals verwoord in zijn latere teksten.
In een korte bespreking wordt hierop ingegaan…

Lees meer