Tekst aan begin tweede correspondentiecyclus, via uitwisseling e-mails, tussen Jaap Schot en Jan Schot.

Lees meer